وحدت و برادری اکسیر نجات بخش مسلمین است/فرزندان شیطان به زودی نابود خواهند شد

وحدت و برادری اکسیر نجات بخش مسلمین است/فرزندان شیطان به زودی نابود خواهند شد

تجاوز به چپ باز هم حادثه ساز شد/تصادف خونین در نیکشهر جان 4 نفر را گرفت

تجاوز به چپ باز هم حادثه ساز شد/تصادف خونین در نیکشهر جان ۴ نفر را گرفت